Wet- en regelgeving

Richtlijnen, standaarden en wet- en regelgeving
Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens de actueel geldende GGZ-richtlijnen en zorgstandaarden voor de behandeling van (psycho)trauma en angst.
Tevens wordt gewerkt volgens de beroepscode van de NVO.
Bovendien worden de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (zoals onder andere beschreven in de WGBO, wet BIG en de Wet meldcode) nageleefd. 
GGZ-praktijk Zuidplas is tot slot in bezit van een goedgekeurd ggz kwaliteitsstatuut sinds 17-12-2022.

Klachten
Binnen mijn praktijk vind ik het erg belangrijk jou zo goed en fijn mogelijk te helpen. Mocht het onverhoopt toch anders lopen, dan vraag ik je dit met mij te bespreken, zodat wij samen tot een oplossing kunnen komen. Mochten we er gezamenlijk niet uitkomen, dan zou je je kunnen richten tot een klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. Ik ben via het NIP aangesloten bij deze klachtenregeling. De klachtenregeling is hier te vinden.

Voor de trajecten aan minderjarigen kan een kind/jeugdige of ouder zich (ook) richten tot een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over het verwerken van gegevens is te vinden onder Wet- en regelgeving.
Lees verder