Werkwijze

Werkwijze en visie GGZ-praktijk Zuidplas

In de behandeling vind ik het erg belangrijk om het netwerk en naasten te betrekken, bijvoorbeeld een partner, ouders en/of school. Zij vormen jouw (steun)netwerk en zijn van groot belang tijdens de behandeling en na afronding van de behandeling.


In geval van de behandeling van kinderen/jongeren vind ik het erg belangrijk ouders/verzorgers te betrekken. In geval van gescheiden ouders is een voorwaarde dat beide ouders bij de behandeling betrokken zijn en dat er sprake is van goede onderlinge afstemming en communicatie. Is dit niet het geval, bijvoorbeeld in geval van een ‘vechtscheiding’, is behandeling binnen mijn kleine praktijk niet mogelijk.

U kunt hier meer lezen over de in- en exclusiecriteria van de praktijk

Inclusiecriteria GGZ-praktijk Zuidplas
Binnen GGZ-praktijk Zuidplas (eenmanszaak, Generalistische Basis GGZ) kunnen kinderen, jongeren en (jong)volwassenen terecht met de volgende psychische klachten: Lichte tot matige angstklachten, Lichte tot matige (psycho)traumaklachten.
Exclusiecriteria GGZ-praktijk Zuidplas
Binnen GGZ-praktijk Zuidplas (eenmanszaak, Generalistische Basis GGZ) kan geen passend behandelaanbod geboden aan cliënten met de volgende psychische klachten. Deze klachten vormen om deze reden een contra-indicatie: Suïcidaliteit, Verslavingsproblematiek, Vechtscheidingsproblematiek, Psychosen, Persoonlijkheidsstoornissen, Forse gedragsproblematiek, Eetstoornissen, Ernstige psychiatrische stoornissen (zoals schizofrenie), Zwakbegaafdheid, Leerstoornissen, Geen motivatie of eigen hulpvraag.

Samenwerking
Ik werk regelmatig samen met Psychologiepraktijk Van Zwieten. Annelies van Zwieten (GZ-psycholoog) is met haar psychologenpraktijk gevestigd in Hoek van Holland.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over het verwerken van gegevens is te vinden onder Wet- en regelgeving.
Lees verder