Tarieven

Vergoeding
Contractvrije behandeling:
In mijn praktijk heb ik ervoor gekozen geen contracten af te sluiten met gemeenten of zorgverzekeraars. Redenen voor mij om contractvrij te werken, zijn onder andere dat ik het belangrijk vind de privacy van mijn cliënten te waarborgen en daarom geen cliëntgegevens & diagnose(s) te willen delen met de gemeente en zorgverzekeraar. Daarnaast vind ik het belangrijk om sámen invulling te kunnen geven aan de inhoud, duur en werkwijze in de behandeling. In contracten met gemeenten of zorgverzekeraars zijn hiervoor vaak vaste regels en afspraken vastgelegd. Door het contractvrij werken ben ik in staat om een persoonlijk toegespitste en doelgerichte GGZ-behandeling aan te bieden, specifiek afgestemd op jouw klachten en wensen.

Jeugd: De kosten van de behandeling zijn in principe voor eigen rekening. In geval uw kind een PersoonsGebondenBudget (PGB) heeft, kunt u in overleg treden met de gemeente of dit budget gebruikt mag worden voor (een deel van) de ggz-behandeling.

Volwassenen: U kunt ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen of te declareren bij uw zorgverzekeraar waarbij u kunt rekenen op 60-100% vergoeding (afhankelijk van het type polis dat u heeft*). Informeer vooraf goed bij uw zorgverzekeraar hoeveel u vergoed krijgt.
De zorgverzekeraar vraagt mogelijk om de volgende nummers: 
AGB code GGZ-praktijk Zuidplas: 94066731
AGB code zorgverlener (S. Bourdrez): 94108815
* Overzicht van de 6 zorgverzekeraars met een restitutiepolis in 2023: Aevitae, a.s.r., CZ, Menzis, Stad Holland, Zilveren Kruis
In geval van werkgerelateerde klachten, bijvoorbeeld als u traumaklachten heeft ontwikkeld na een ingrijpend incident op uw werk, is de werkgever vaak bereid tot vergoeding van (een deel van) de ggz-behandeling. Ik stuur desgewenst een offerte of (eind)factuur naar uw werkgever. 

Tarieven:
Intakegesprek:
€50
Behandelsessie:
Zelfbetalers: €100 ; Declaratie bij zorgverzekeraar of werkgever: €139,38

Intakegesprek:
Tijdens de intake maken wij kennis met elkaar en stel ik vragen om jou (en eventueel jouw kind) beter te leren kennen en de klachten goed in kaart te brengen. In dit gesprek kun je ook bekijken of jij een ‘klik’ ervaart met mij als therapeut. Ik vind dit ontzettend belangrijk. Je prettig en vertrouwd voelen in het contact is namelijk van grote invloed op het uiteindelijke resultaat van de behandeling. Ook kunnen we tijdens de intake samen onderzoeken of het behandelaanbod van mijn praktijk aansluit bij jouw/jullie klachten en wensen. Als we met elkaar besluiten om met behandeling te gaan starten, stel ik vervolgens een behandelplan op met hierin een overzicht van jouw klacht(en), hulpvraag en behandeldoel(en), en kan een inschatting worden gegeven van het aantal behandelsessies. 

Behandelsessie:
Bestaande uit een behandelgesprek van ± 60 minuten, voorbereiding en uitwerking.
In overleg vindt er wekelijks of om de week een behandelsessie plaats.

Bankrekeningnummer: NL45KNAB0412214563

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over het verwerken van gegevens is te vinden onder Wet- en regelgeving.
Lees verder