Ik zoek behandeling voor mijn kind

 • Aanmelding

  De aanmelding bij GGZ-praktijk Zuidplas verloopt via e-mail of telefoon. Voordat kan worden gestart met de intake en behandeling, worden een aantal formulieren opgestuurd. Deze kunnen worden ingevuld en retour gestuurd.
 • Intake

  Na de aanmelding wordt bekeken of de hulpvraag en het zorgaanbod van GGZ-praktijk Zuidplas op elkaar aansluiten. Indien dit zo lijkt te zijn, wordt vrijblijvend een intake ingepland om de hulpvraag en klachten van uw kind gezamenlijk te bespreken. Daarnaast wordt samen bekeken welke behandeling(en) goed passen bij de hulpvraag en klachten.
 • Behandelplan

  Vervolgens wordt in overleg een behandelplan opgesteld, welke de basis zal zijn voor de behandeling.
 • Behandeltraject

  Nadat het behandelplan is opgesteld wordt het behandeltraject gestart. Dit traject start met vier behandelingen en wordt in goed overleg bijgesteld, onder meer op basis van de voortgang, tevredenheid en behoeften.
 • Evaluatie en afsluiting

  Na elke vier sessies wordt de behandeling kort geëvalueerd en samen overlegd over de voortzetting en/of afsluiting van het traject.
Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over het verwerken van gegevens is te vinden onder Wet- en regelgeving.
Lees verder