Behandeling van angst

Wat is een angststoornis?

Iedereen is wel eens bang, dat is normaal en goed. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je je goed voorbereidt of schrap zet voor een mogelijk gevaarlijke situatie. Maar soms kan het zijn dat je zó vaak of hevig ergens bang voor bent dat het je gaat belemmeren in je dagelijks leven en functioneren. Dan spreken we van een angststoornis. Bijna 1 op de 5 Nederlanders krijgt ooit in zijn leven last van een angststoornis. Een voorbeeld van een angststoornis is bijvoorbeeld een hevige angst voor kritiek of (negatief) oordeel vanuit anderen, waardoor je het moeilijk vindt naar je opleiding, werk of een hobby te gaan. In dat geval spreken we van een sociale angststoornis.
Voorbeelden van andere angststoornissen zijn:
- Separatieangstoornis (een sterke angst voor verwijdering of afstand van belangrijke personen/opvoeder(s))
- Specifieke fobie (een sterke angst voor een specifieke situatie, dier of voorwerp)
- Gegeneraliseerde angststoornis (overmatig piekeren of bezorgdheid)
- Agorafobie (een sterke angst voor openbare ruimten)

Behandeling van angst

Een angststoornis is meestal goed te behandelen. Ik help jou daar graag bij. Binnen mijn praktijk werk ik hiervoor met de behandelmethode Cognitieve GedragsTherapie (CGT). Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat CGT bij angststoornissen effectief is. Deze behandelmethode wordt in de officiële behandelrichtlijnen van angststoornissen geadviseerd als methode van eerste keus. CGT bestaat uit twee onderdelen: gedragstherapie en cognitieve therapie. Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van jouw gedrag, om zo de angst te overwinnen. Zo gaan we stap voor stap oefenen met het aangaan van hetgeen je eng vindt. Cognitieve therapie richt zich op jouw gedachten. Gedachten beïnvloeden onze gevoelens. Jouw gedachten worden tijdens de behandeling onderzocht en waar nodig bijgesteld of aangepast, met als doel om de angst te doen verminderen en minder in jouw leven belemmerd te worden door de angst.

In sommige gevallen zet ik (ook) de behandelmethode EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) in, bijvoorbeeld wanneer jouw angst begonnen of verergerd is na een ingrijpende of traumatische gebeurtenis.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over het verwerken van gegevens is te vinden onder Wet- en regelgeving.
Lees verder