Behandeling van angst

Hoe herkent u een angststoornis bij uw kind?

Elk kind of volwassene is wel eens bang. Dit is normaal en goed. Angst kan ons namelijk waarschuwen en goed voorbereiden op reeël gevaar. Echter, het kan zo zijn dat uw kind erg vaak of hevig angstig is, ook als er eigenlijk geen gevaar dreigt. Deze angst kan uw kind gaan belemmeren in het dagelijks leven, bijvoorbeeld in het contact met leeftijdgenoten of op school. Als dat het geval is, kan er mogelijk gesproken worden van een angststoornis en is het goed hier behandeling voor te zoeken. Angststoornissen komen bij kinderen veel voor. Circa één op de vijf kinderen krijgt er ooit mee te maken.

Er zijn verschillende angststoornissen, zoals:
- Gegeneraliseerde angststoornis (veel piekeren, zorgen maken)
- Specifieke angststoornis (erg bang zijn voor een specifiek dier, voorwerp of situatie)
- Sociale angststoornis (erg bang voor afwijzing of kritiek vanuit anderen, erg onzeker/angstig zijn in sociaal contact)

Angstbehandeling

Een angststoornis is meestal goed te behandelen. Ik help uw kind daar graag bij. We gaan samen aan de slag om ervoor te zorgen dat uw kind minder door zijn of haar klachten belemmerd wordt in het dagelijks leven. Binnen mijn praktijk werk ik hiervoor met de behandelmethode Cognitieve GedragsTherapie (CGT). Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat CGT bij angststoornissen effectief is. In de therapie wordt actief met de angst aan de slag gegaan, onder andere door het uitdagen van de gedachten van uw kind (die van invloed zijn op de angst) en door actief te gaan oefenen met het aangaan van spannende dingen, die uw kind misschien al langere tijd uit de weg gaat. In sommige gevallen zet ik (ook) de behandelmethode EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) in, bijvoorbeeld als de angst van uw kind begonnen of verergerd is na een ingrijpende of traumatische gebeurtenis.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over het verwerken van gegevens is te vinden onder Wet- en regelgeving.
Lees verder